Údaje o teplote z registra

Ak prepravujete tovar citlivý na teplotu, bezpečnostné predpisy tovaru s najväčšou pravdepodobnosťou vyžadujú, aby ste prevádzkovali chladiace zostavy vybavené s registrom teploty. V dôsledku neustáleho zlepšovania z väčšiny zariadení na registráciu údajov prenášame informácie o teplote v reálnom čase vášmu tímu, okrem toho ich prácu podporujeme správami a diagramami, ktoré slúžia ako základ pre hlbšiu analýzu.