Údaje o trase

Trasu svojich vozidiel môžete kedykoľvek vyhľadať spätne v systéme WebEye. Pomôžeme filtrovať dlhé čakacie doby, prekročenie povolenej rýchlosti a najazdené kilometre v obývaných oblastiach, na cestách alebo na diaľniciach. Naša služba tiež poskytuje zobrazenie máp na analýzu a efektívny prehľad údajov o trase.