Menü

Výstrahy

Prevencia je lepšia, než dodatočná ľútosť! Ponúkame online výstražné riešenie pre vašich dispečerov počas vašej prepravnej činnosti týkajúce sa prevádzky telematického zariadenia a parametrov polohy a prevádzky vozidla  počas dodávky. Upozornenia v reálnom čase informujú vášho zodpovedného zamestnanca, ak vozidlo opustí plánovanú trasu, dvere nákladného priestoru sa otvoria mimo priestorov logistického centra alebo ak teplota v chladenom nákladnom priestore klesne pod povolený rozsah.  Môžete si prispôsobiť aj našu službu výstrahy, vybrať obdobie výstrahy a nastaviť viacúrovňové podmienky pre upozornenia.