Výstrahy

Všetky digitálne a analógové zmeny hodnôt snímačov, údaje z tachografu a upozornenia týkajúce sa paliva sú k dispozícii v našich aplikáciách WebEye Monitor a Monitor Mobile a možno ich podľa potreby potvrdiť. Upozornenia a potvrdenia sa zasielajú e-mailom, správou v aplikácii alebo v prípade aplikácie Monitor Mobile prostredníctvom push správy.